BIO vinice

SK-BIO-002
EKO

Vinohradníctvo VINKOVA® je s cca 7 HA vinohradov zaradené celé v ekologickom poľnohospodárstve.

Naše vinohrady v Pezinku sú komplet kultivované v ekologickom vinohradníctve a produkt BIO hrozno je certifikovaný z úrody 2021 a 2022. Predošlé ročníky boli v konverzii na ekologické hospodárstvo.
Ekologické vinohradníctvo je moderný prístup k pestovaniu vínnej révy, ktorý kladie dôraz na udržateľnosť a ochranu životného prostredia. Tento ekologický spôsob pestovania vinohradov využíva prírodné a trvalo udržateľné postupy na minimalizáciu negatívneho vplyvu na pôdu, vodu, vzduch a biodiverzitu.

Jedným z hlavných princípov ekologického vinohradníctva je pestovať révu bez použitia syntetických pesticídov, herbicídov a hnojív. Namiesto toho sa uprednostňujú organické a biologické metódy boja proti škodcom a chorobám. To znamená, že sa využívajú prírodné prostriedky ako napríklad dravce na kontrolu škodcov, kompost na obohatenie pôdy a prírodné repelenty na odpudzovanie škodcov.

VINKOVA®

Ďalším dôležitým aspektom ekologického vinohradníctva je udržiavanie pôdy v zdravom stave. Pestovatelia sa snažia minimalizovať eróziu pôdy a udržiavať jej biologickú rozmanitosť. Snažia sa používať metódy, ktoré obmedzujú ručnú prácu a mechanickú manipuláciu s pôdou, pretože tieto postupy môžu mať negatívny vplyv na jej štruktúru a mikroorganizmy.

V ekologickom vinohradníctve sa tiež dbá na udržiavanie vodných zdrojov. Pestovatelia minimalizujú použitie chemických látok, ktoré by mohli znečisťovať podzemné vody a povrchové vodné toky. Zavádzajú opatrenia na zachytávanie a zadržiavanie vody, aby minimalizovali eróziu a zabezpečili dostatok zavlažovacej vody pre rastliny.

Ochranu biodiverzity považuje ekologické vinohradníctvo za kľúčovú súčasť svojho konceptu. Pestovatelia sa snažia vytvárať biodiverzitnú krajinu, ktorá podporuje prítomnosť druhov, ako sú vtáky, hmyz a iné živočíchy, ktoré môžu pomáhať pri kontrolách škodcov alebo prispievať k pestrosti ekosystému.

Za účelom certifikácie ekologických vinohradov existujú rôzne medzinárodné štandardy a certifikačné organizácie.

Juraj Košťál
Juraj KOŠŤÁL
zakladateľ vinárstva a vinohradníctva VINKOVA®
Nákupný košík
Návrat hore